Henk Meyer Henk Meyer
Email
Skype gautengdj
Twitter @GautengDJ
Instagram gauteng_dj
Phone Me! 082 - 650 0293  Whatsapp


-- Based In Pretoria --
-- Playing In Gauteng And Surrounding Provinces --
 • Geen deposito is terugbetaalbaar nie.
 • Alle uitstaande geld moet 7 dae voor die betrokke funksie betaal wees.
 • Ek hou geen datum oop alvorens ek 'n deposito van R1000 ontvang en per epos erken het nie.
 • Oggend troues - R500 in kontant is vooruit betaalbaar per uur na 18:00 vir oggend troues.
 • Middag troues - R500 in kontant is vooruit betaalbaar per uur na 00:00 vir middag troues.
 • Die venue kan nie na die betaling van die deposito verander word nie. Gauteng DJ behou die reg voor om die bespreking te kanselleer indien dit gebeur. Die deposito sal dan verbeur word deur die betaler.
 • Die datum van die troue kan nie na die betaling van die deposito verander word nie. Gauteng DJ behou die reg voor om die bespreking te kanselleer indien dit gebeur. Die deposito sal dan verbeur word deur die betaler.

 • Alle ontmoetings of besprekings geskied slegs by my woning - adres soos verskaf.
 • Ek woon geen oefeninge, besprekings of ontmoetings vooraf by vir die troue of funksie nie.
 • Ek werk vanaf my woning en is dus deur die week of na-ure beskikbaar. Ek is egter nie op Saterdae beskikbaar nie, omrede ek dan byna altyd by 'n funksie is. Kontak en bevestig net 'n datum en tyd met my voor die tyd.
 • Alle uitstaande inligting moet op die laatste 7 dae voor die funksie aan my voorsien word.
 • Alle musiek wat julle self wil voorsien, moet op die laatste 7 dae voor die funksie aan my voorsien word.
 • Gauteng DJ is Samro en Sampra geregistreerd en dié lisensies word na elke funksie saamgeneem.
 • Bogenoemde lisensies kan op versoek van die kliënt aan hom/haar ge-epos word.
 • Alle musiek wat julle self wil voorsien, moet op die laatste 7 dae voor die funksie aan my verskaf wees.
 • Indien julle musiek aan my voorsien, verkies ek dat dit gesny word in MP3 formaat in die hoogste kwaliteit, naamlik 320kbps.
 • Die kliënt is verantwoordelik vir die gedrag van hul gaste. Indien 'n gas of gaste Henk Meyer lastig val, sal dit onder die kliënt se aandag gebring word om aan te spreek en die nodige stappe te neem. Indien die betrokke gas/gaste my steeds lastig val, behou ek die reg voor om my dienste te staak.

 • Kragvoorsiening bly die venue se verantwoordelikheid.
 • 'n Tafel, stoel en muurkragpunt moet aan my voorsien word by die kerk en onthaal.
 • Indien daar geen tafeldoek oor my tafel is nie, gebruik ek my eie swart tafeldoek.
 • 'n Maaltyd moet asseblief aan my voorsien word by alle funksies - let asb daarop dat ek by my DJ tafel eet.
 • Ek behou die reg voor om toerusting na 'n geskikte plek te skuif indien weersomstandighede dit vereis. Die finale besluit daarvoor berus by my en nie die kliënt nie.
 • Ek voorsien met graagte musiek vir middagtroues wat aanhou tot na 00:00 die aand, maar op voorwaarde dat die venue dit goedkeur. Klaar dit asseblief voor die tyd met die eienaar of bestuurder uit.

 • Bystandtoerusting word na elke funksie saamgeneem.
 • Ek behou die reg voor om nie naby kampvure of ander oop vure my toerusting op te stel of te gebruik nie.
 • Die koordlose mikrofone is baie duur en moet deur die gebruiker (bv. die seremoniemeester) beskerm en opgepas word. Indien die mikrofoon beskadig word, is die kliënt verantwoordelik vir die vervanging daarvan.
 • Voldoende beskerming moet verleen word indien toerusting buite gebruik word. 'n Sambreel wat voldoende skadu aan die DJ en toerusting verskaf, moet voorsien word.
 • Ek behou die reg voor om my toerusting op enige stadium te skuif indien dit deur wind, weer, reën, brand of gaste beskadig kan word.
 • 'n Rookmasjien, dansligte en laserligte is beskikbaar vir die dansvloer.
 • Geen klank/liedjies sal vanaf enige toerusting soos selfone deur my toerusting gespeel word nie.

 • Versoeke van gaste by die funksie is welkom en ek speel dit met graagte. Musiekversoeke moet egter by die geleentheid pas. Indien ek voel dat 'n musiekversoek nie gepas is vir die funksie nie, sal ek dit eers met die bruidegom of bruid bespreek, wat sal bevestig of die betrokke versoek gespeel moet word of nie.
 • Plaas my asseblief so na as moontlik aan die dansvloer.
 • Gastetafels moet liefs nie tussen die DJ en die dansvloer geplaas word nie.
 • Geen klank/liedjies sal vanaf enige toerusting behalwe my eie gespeel word nie.

 • 'n Video word by troues opgeneem wat Henk Meyer bywoon - indien daarvoor gekwoteer.
 • Die video word dan na DVD gesny en aan die kliënt/verteenwoordiger oorhandig by my woonadres.
 • Sou die video toerusting nie korrek funksioneer nie, kan Gauteng DJ nie daarvoor aanspreeklik gehou word nie.
 • Dié DVDs moet aangevra word deur die klient ten minste 48 uur voor dit afgehaal word.
 • DVDs moet binne 60 dae na die troue aangevra en afgehaal word, anders word dit vernietig.
 • Geen vergoeding of vervanging word verskaf indien die klient nie die DVD binne 60 dae afhaal nie.
 • Videos word verskaf soos geneem en word nie geredigeer of verwerk nie.
 • DVDs kan ook van Postnet na Postnet aan die kliënt gepos word, op voorwaarde dat die kliënt die posgeld betaal.

--- The terms and conditions are also available in English ---

Copyright 2019 - "Gauteng DJ" - All Rights Reserved
  Designed And Updated By  

Like This Site? Tell Your Friends!